COVID-vaccinatie

De laatste tijd krijgen we veel vragen over de vaccinatie tegen corona.
Voor de mensen uit Geetbets, Linter, Zoutleeuw zullen deze plaatsvinden in het vaccinatiecentrum te Landen (Domein Het Park, Hannuitsesteenweg 80, 3400 Landen). We zijn op de hoogte gebracht dat thuisvaccinatie door de huisarts in deze fase praktisch niet mogelijk is en vermoedelijk de eerste periode nog niet zal plaatsvinden. We beslissen hier niet zelf over.

Het is dus aangeraden om bij een uitnodiging tot vaccinatie in het vaccinatiecentrum hierop in te gaan (indien dit voor u haalbaar is). Zo zal u wellicht het snelst gevaccineerd zijn. De uitnodiging ontvang je ongeveer 2 weken op voorhand. Wanneer je een brief ontvangt, kan je een afspraak in het centrum maken.

Vanaf maart worden eerst de 65-plussers gevaccineerd. De risicogroepen worden vermoedelijk in maart-april gevaccineerd.
Wie behoort tot een risicogroep?
– Leeftijd 45-64 jaar met: chronische luchtwegaandoeningen, chronische hart-en vaatziekten, obesitas, suikerziekte, chronische zenuwaandoeningen/dementie, verhoogde bloeddruk, kwaadaardige gezwellen en hematologische kankers
– Leeftijd 18-64 jaar met: chronische nierziekten, chronische leverziekten, syndroom van down, transplantatiepatiënten (of op de wachtlijst), immuungedeprimeerde patiënten, AIDS/HIV-patiënten, patiënten met zeldzame aandoeningen.

Wat met allergie?
Allergie op zich is geen contra-indicatie voor vaccinatie. Je krijgt beter geen vaccinatie als je ernstige allergische reacties (bv. anafylactische reacties) hebt ontwikkeld op één van de bestanddelen van het vaccin.

Wat met mensen die minder mobiel zijn?
Voor mensen die minder mobiel zijn, werkt de overheid samen met de lokale besturen aan oplossingen. Denk daarbij bv. aan mobiele teams of een taximogelijkheid. Hoe dat juist zal verlopen, zal afhangen van centrum tot centrum. Best informeer je bij het lokale bestuur om te bekijken wat er in je gemeente voorzien is.

Wat met het vaccin als je zwanger bent of borstvoeding geeft?
– Als je borstvoeding geeft, mag je je laten vaccineren tegen COVID-19 met mRNA-vaccins. Je moet de borstvoeding niet onderbreken. Hoewel er geen wetenschappelijke studies zijn over de veiligheid van deze vaccins voor de zogende baby gaat men ervan uit dat deze vaccins veilig zijn omdat ze geen levend virus bevatten en omdat de vaccinonderdelen zeer snel afgebroken worden in het lichaam van de vrouw.

– Vaccinatie wordt niet systematisch aanbevolen voor zwangere vrouwen. Vaccinatie kan wel overwogen worden als je een hoger risico loopt om besmet te worden (bv. werkend in de zorgsector) of een hoger risico loopt op een ernstige vorm van COVID-19 wegens bepaalde onderliggende aandoeningen.