Update coronavirus (12/3/2020)

ALLE personen met acute bovenste of onderste luchtwegsymptomen (hoest, keelpijn, kortademigheid, koorts) MOETEN VERPLICHT 7 dagen in thuisisolatie. Huisgenoten mogen wel nog gaan werken/naar school gaan zolang ze geen symptomen vertonen.

Patiënten met luchtwegsymptomen mogen wij ook NIET meer zien tijdens de gewone consultaties en een telefonisch consult wordt ons aanbevolen. Wij vragen dus IEDEREEN met deze symptomen NIET meer op consultatie te komen. Patiënten mogen TELEFONEREN zodat wij uw situatie kunnen inschatten. Wij zijn rechtstreeks bereikbaar tijdens de consultatie-uren. Gelieve voor andere vragen wel nog steeds de gewone belhalfuurtjes te respecteren.

Patiënten (zelfs zij die acuut ziek zijn en verdacht zijn voor het coronavirus) mogen NIET GETEST worden, tenzij de patiënt ziek is én in de gezondheidszorg werkt.

Kortom: gelieve bij symptomen van hoest, keelpijn, kortademigheid, koorts of neusloop geen afspraak te maken. Telefoneer naar 011/58.23.74 tijdens de consultatieuren.