HUISBEZOEK

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch (011/58.23.74) aangevraagd worden voor 11u. Deze worden bij voorkeur voorbehouden aan patiënten met echte verplaatsingsmoeilijkheden (bv. bejaarden, mindervaliden, bedlegerige patiënten etc.)

Vermeld bij uw aanvraag steeds:

 • Naam en voornaam van de patiënt
 • Het volledige adres
 • Reden van de aanvraag
 • Telefoonnummer

Om de kwaliteit van zorg te blijven garanderen beperken we de regio voor huisbezoeken tot maximum 10 km rond de praktijk. Omwille van praktische redenen worden de huisbezoeken onder de verschillende vrije artsen verdeeld. Het is dus niet altijd zo dat de arts van uw voorkeur kan komen.

We raden dan ook aan zoveel mogelijk zelf naar de raadpleging te komen. U bent sneller geholpen en we hebben in de praktijk meer mogelijkheden en informatie ter beschikking om u zo goed mogelijk te helpen.

Later een huisbezoek aanvragen, kan slechts in dringende gevallen!

RAADPLEGING

Alle raadplegingen gebeuren na afspraak. U kan deze telefonisch maken (011/58.23.74) of via de website. In onze praktijk beschikken we over 2 modern uitgeruste kabinetten (met mogelijkheid tot ECG, spirometrie, kleine heelkunde, baarmoederhalsuitstrijkje, bevriezen van wratten…)

Gelieve bij een consultatie steeds de identiteitskaart, kids-ID of ISI plus kaart mee te brengen van IEDERE patiënt.

 • Kom steeds tijdig op uw afspraak, anders laat je mensen nodeloos wachten.
 • Als je verhinderd bent, laat je dit op tijd weten.
 • Maak steeds één afspraak per persoon.
 • Breng indien nodig de in te vullen terugbetalingsaanvragen, attesten of aangifteformulieren mee.
 • Urgentieafspraken of vakjes acute afspraak zijn er enkel voor acute problemen (dus niet voor voorschriften of langer bestaande problemen). Deze kan u enkel de dag zelf boeken

VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Het RIZIV en de Orde der Geneesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt gezien te hebben. Je huisarts mag dus enkel tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften en attesten afleveren én dus niet op telefonische aanvraag of via mail. Gelieve hier dan ook rekening mee te houden.

Voor een nieuw op te starten geneesmiddel kom je steeds naar de raadpleging. Geen uitzonderingen mogelijk.

Voor de verlenging van chronische medicatie krijg je voldoende voorschriften mee tot aan de volgende geplande controle. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Pilvoorschrift: 1 controle/jaar
 • Bloeddrukcontrole: om de 6 maanden indien de bloeddruk goed onder controle is
 • Diabetes (suikerziekte): 1 controle/3 maanden

Ook voor een doorverwijzing naar de specialist of voor een aanvraagformulier beeldvorming dient u op raadpleging te komen. De juiste klinische informatie is belangrijk voor een correcte doorverwijzing.

Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag enkel wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

BELHALFUURTJE

Wij werken samen met een telesecretariaat op afstand. De telefonistes daar kunnen uw afspraak vastleggen. Op deze manier worden de consultaties minder vaak gestoord door telefoontjes en kunnen we onze patiënten vlotter helpen.

Indien u de dokter zelf wil bereiken kan u hiervoor elke dag terecht tussen 9u30 en 10u en tussen 18u en 18u30 op 011/58.23.74 voor:

 • Een beknopte uitleg ivm de uitslag van een onderzoek, een bloedanalyse, een verslag van de specialist…
 • Korte vragen of een beperkt advies

Hou het bij korte vragen. Voor langere besprekingen dient u een afspraak te boeken.

Telefonisch kan :

 • Geen diagnose of zelfs een verkeerde diagnose gesteld worden.
 • Geen voorschrift of attest afgeleverd worden
 • Niet gevraagd worden attesten of formulieren klaar te maken, hiervoor dient u op afspraak te komen.